KOMMENTAR ang. PROGRAM-PLANLÆGNING og PROGRAMMERING

Denne karikatur-tegning bestående af 6 billeder kan man hyppigt finde på programmørers opslagstavler.

EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6

Karikaturer sætter altid tingene på spidsen; men at planlægning/projektering af programmering ikke skal undervurderes, har enhver programmør naturligvis været bevidst om i mange år.

__________________________________________________________________________________________________________________________


Et forsøg på at undersøge aspektet mere professionelt blev gjort allerede i 1985, som det ses af nedenstående:

Tegnefejl. De nye i 3) skal være

BØLGER

Med mere jordnær sprogbrug anvendes hyppigt følgende betegnelser:

1)  Funktionsbeskrivelse

2)  Programmering

3)  Koldtest

4)  Idriftsættelse

Skemaet oversat til tal. Procent-værdierne er procent-point.

Summen af indførte fejl burde give 100%; men det er ikke tilfældet.

Fejl rettet i 1)

Fejl rettet i 2)

Fejl rettet i 3)

Fejl rettet i 4)

Fejl indført i 1)

54

-5

-5

-10

-34

Fejl indført i 2)

30

--

-6

-18

-6

Fejl indført i 3)

13

--

--

-13

0

Det skal understreges, at undersøgelsen er fra 1985; men bemærk at dengang blev mere end halvdelen af alle fejl indført i funktionsbeskrivelsen 1), og at klart over halvdelen af disse fejl først blev rettet under idriftsættelsen 4). Det har i dag ændret sig til det bedre i særdeles høj grad.

___________________________________________________________________________________________

Den største ændring til i dag er nok sket mht funktionsbeskrivelsen, for i sin spæde start var den typisk udformet som en 'roman'-beskrivelse, og i dag kan den så fx udformes som logikskemaer (jvf. den opgave jeg kort fortæller om sidst under fanebladet 'Ingeniør' under Person-sider - den samme side gentages nedenfor).


Selve programmerings-planlægningen og kodningen har så også ændret sig særdeles meget, idet der er indført en stor mængde standard-funktionsblokke.


Så som nævnt ovenfor er der sket særdeles meget i de mere end 30 år, der er gået, siden Poston i 1985 lavede sin undersøgelse; men at der stadig kan gøres yderligere optimeringer er der næppe tvivl om.

___________________________________________________________________________________________

Eksempel på mere nutidig funktionsbeskrivelse.

Logikskema som erstatning for 'roman'-beskrivelse.