Lidt om mine aner på min morfars side

Billedet viser fra venstre til højre (det er formodentlig taget i midten af 1890'erne):

Min oldefar Lars Jørgensen (1858/59?-1922), min morfars søster Ella, min oldemor Johanne Larsen (1864-1950),

min morfar Jørgen Oluf Jørgensen (1886-1931) og min tipoldemor (Lars' mor) Kirsten Knudsdatter (1827-1904).

Gården er Lille Paradisgård - den er i dag revet ned - den lå tæt ved den nuværende Værløse Flyvestation.

Min mormor var fra nabogården Fruegård - se nedenfor.

Min tipoldefar (Lars Jørgensens far) Jørgen Larsen var en 'fuldblods' Nittebjerger, idet begge hans forældre var af Nittebjergslægten. Slægtens stamfader Lars Madsen (omk 1577-1663) var gift 2 gange og havde 14 børn, så slægten er enorm og særdeles godt beskrevet.

De gamle bondesamfund har formodentlig normalt haft en vis grad af indavl. I min tipoldefar Jørgen Larsens gren af Nittebjergslægten sker det 1 gang på tiptipoldebarn/tipoldebarn-niveau og 1 gang på tipoldebarn/tipoldebarn-niveau fra Lars Madsen til Jørgen Larsen, så man kan tvivle på, de selv har vidst det, og det er da også så 'sent' i slægtsforløbet, så det sikkert har været normalt med 'familie'-ægteskaber tidligere i slægtsforløbet.

I andre kulturer på kloden er fætter/kusine-ægteskaber (børnebørn-niveau) ikke unormale, men i dansk tradition er de meget sjældne.

Lars Larsen (F1) og Lars Larsen (F2) er halvbrødre, og deres mødre er tænkeligt søstre. Else fik sit første barn året efter Kirstens død.

Bodil (M1) og Sidsel (M) er søstre og deraf opstår den kringlede 3. vej fra min produktive forfader Lars Madsen til min tipoldefar.

De 3 veje tilbage fra min tipoldefar til Lars Madsen betyder, at Lars er min 9 x tipoldefar 1 gang og 8 x tipoldefar 2 gange, og at hans første kone Kirsten Nielsdatter både er min 9 x og 8 x tipoldemor, samt at hans anden kone Else Nielsdatter er min 8 x tipoldemor.

Det er lige til at få sved på panden af.

Lidt om min mormors fødehjem

Min mormors fødehjem - Fruegård (tæt ved Værløse Flyvestation) - på 100-års-dagen (1955?).

Som nævnt ovenfor var Fruegård nabogård til min morfars fødehjem Lille Paradisgård.

Billedet viser min mors morbror Carl og min mor foran Fruegård (det er formodentlig taget i 1980'erne).

Som det ses er der ikke sket meget siden 100-års-jubilæet. I dag er gården restaureret, men ikke mere i familiens eje.