Svejlund Automation

FORSIDE

Ovenstående polyeder er et

regulært ikosaeder af 1. art

Om Svejlund Automation

Enkeltmandsejet virksomhed

CVR-nr. 21364746

Akademiingeniør Steen Jensen

Der påtages elektroingeniør- opgaver såsom:


  Styringsrådgivning

  Diagram-tegning

  Logik-skemaer

  PLC-programmering

  Panel-programmering

  Dokumentation

Om Edition Steen

Forlagsvirksomhed underlagt Svejlund Automation.

Der udgives udelukkende egne manuskripter.

    Regulært

stjerne-dodekaeder af 3. art

Gennemgående illustrationer

De regulære polyedre af første og højere art bruges som gennemgående illustrationer på denne hjemmeside.

De har høj dekorativ værdi; men ellers kan de vist ikke bruges til noget

På eget forlag - Edition Steen - er de udgivet som klippe/klistre-ark.

Link til nærmere omtale (under forlag):

Ingeniørvirksomhed

Virksomheden er enkeltmandsejet og momsregistreret.

Bopæls-adresse som privat-adresse.

Der ydes el-teknisk konsulent-bistand til løsning af proces- og maskin-styringsopgaver.

 1. Styringsrådgivning
 2. Diagram-tegning
    CADdy++
    AutoCad
 3. Dokumentation
    Logik-skema
    Word- og Excel-dokument 
 4. PLC-programmering
    Allen Bradley (SLC-500)
    Siemens (Step5 og Step7)
    Telemecanique
    GEFanuc
    Wago
 5. Panel-programmering
    Siemens
    PanelView
    Proface
    Cimrex

Det forudsættes at kunden er i besiddelse af det nødvendige værktøj, såsom programmerings- og/eller tegningssoftware.

Opgaverne vil derfor normalt skulle udføres hos kunden, dog har virksomheden Office2007, så opgaver i Word2007 og Excel2007 kan udføres fra bopælen. Desuden haves Works2000-pakken, så der kan også udføres opgaver i Access.

Pt påtages ikke opgaver i Frontpage og Power Point.

Der ydes også el-teknisk bistand til akutte nedbrud, såkaldt 'udrykningsopgaver'.

Virksomhedsansvar

Virksomheden har opsagt sin erhvervsansvars-forsikring, så før udførelsen af en stillet opgave skal det aftales, om der er et erstatningsansvar for skader tilføjet personer eller ting.

Svejlund Automation dækker ikke ansvar for skader eller tab, der hidrører fra fejl eller mangler i beregninger, tegninger, softwareprogrammer eller anvisninger.